De Makers van Noord

Waag, het Hout- en Meubileringscollege (HMC) en Pakhuis de Zwijger maken deel uit van het Europese project CENTRINNO. In samenwerking met verschillende Europese steden, wordt er gewerkt aan nieuwe ideeën en oplossingen waarmee makerschap en creativiteit ingezet kunnen worden om de oude industriële gebieden te ontwikkelen op een leefbare, eerlijke en duurzame manier. In de Makers van Noord wordt er een focus gelegd op de Amsterdamse NDSM-werf en Buiksloterham en wordt er onderzocht hoe de ambacht, vakmanschap en erfgoed ondersteund en behouden kan worden.

Inhoudsopgave
Een plek voor makers

Om te zorgen dat het karakter van Amsterdam-Noord behouden blijft, moet er ten alle tijden plek zijn voor de makers in de stad. Plek voor een grootschalige scheepswerf, plek voor individuele makers of kleinschalige maakbedrijven. Een plek waar mensen nieuwe ideeën bedenken en uitwisselen op het gebied van kunst, design, technologie en ambacht. Is Amsterdam nog wel een maakstad met plekken voor makers, of moeten deze uitwijken voor nieuwe woningen? Kan wonen en maken samen hand in hand gaan?

Creatief
Creatief
Ambacht en vakmanschap

Ambachten zijn onmisbaar en uniek. Ambachten zijn niet ouderwets, maar zijn juist de toekomst. Het vakmanschap wordt al decennialang ondergewaardeerd, terwijl het een motor is voor de economie.

Vaardig
Vaardig
Erfgoed in de stad

Erfgoed is van ons allemaal. Het helpt je plekken herkennen, het helpt aan een veiliger gevoel. Het is een ankerpunt naar het verleden, herinneringen en het vertelt een verhaal. Vooral in de periode van Covid-19 is naar voren gekomen hoe belangrijk erfgoed voor mensen is, toen er niet van de normale uitjes genoten kon worden. De omgeving is weer herontdekt.
Maar wat betekent erfgoed eigenlijk in een stad die continue verandert? Welk erfgoed is belangrijk en hoe wordt dat vervolgens beschermd?

Group 5 Circulair
Group 5 Circulair